DPO Training & Coaching

Kies je voor deze training, dan krijg je toegang tot de online DPO Training omgeving, neem je deel aan 12 eendaagse klassikale bijeenkomsten en 12 online coachings-bijeenkomsten en voer je een werkopdracht uit binnen de eigen organisatie of een samen met TPF te selecteren organisatie. Deze laatste drie onderdelen zijn gericht op het opdoen en uitwisselen van praktijkervaring.

Na het succesvol doorlopen van de DPO Training & Coaching:                       Schrijf je in

 1. ben je in staat om binnen een organisatie invulling te geven aan je toezichthoudende en adviserende taak op gebieden als:
  • invoeren van een governancestructuur
  • aanleggen van een register van verwerkingen
  • opzetten van een awareness-programma
  • formuleren/uitvoeren van een privacybeleid
  • invulling geven aan de beveiliging van persoonsgegevens
  • beheren van verwerkersrisico’s
  • formuleren van privacyverklaringen
  • formuleren van klachten en verzoekprocedures
  • monitoren van de dagelijkse verwerkingspraktijk
  • opzetten van datalekmanagementprogramma’s
 2. heb je binnen je organisatie een privacyteam ingesteld dat de aan hen toegewezen privacyactiviteiten uitvoert en administreert in een privacy management tool. Indien op de juiste wijze uitgevoerd, resulteert dit in het AVG-accountable zijn van de organisatie.

TPF      Opleidingen      Blogs

Close Menu