AVG-compliant in acht stappen

Werk planmatig en doelgericht aan jouw AVG-accountability

Planmatig

Wat moet ik doen!

Doelgericht

Wat moet ik opleveren!

Resultaatgericht

Ben ik AVG-accountable

Kun je even helpen met

Kun je even helpen ... ?

Na talloze gesprekken met collega privacy professionals is duidelijk  dat onze gezamenlijke frustratie bestaat uit het  niet toekomen aan het kunnen maken en uitvoeren van een Ppan van aanpak. De oorzaak: 

Kun je even helpen met een privacyverklaring opstellen, wetende dat je de tijd niet hebt gekregen om de daarvoor relevante verwerking(en), doelen, doelomschrijvingen en categorieën van persoonsgegevens te identificeren en kwalificeren.

Vanaf dag één worden we namelijk geacht paraat te staan voor het blussen van brandjes en het beantwoorden van ad hoc vragen! 

Nu even geen tijd voor je

Nu even geen tijd om ... !

Tegelijkertijd ziet diezelfde organisatie ons als aandragers van extra werk. Niet onbegrijpelijk. Wij zoeken tenslotte ook antwoorden op onbekende vragen.

Heb je een lijst van de applicaties die wij gebruiken? 

Heb je geluk dan krijg je een lijst. Maar vaak met de mededeling dat niet ingestaan kan worden voor de volledigheid. Ze worden tenslotte ook  niet altijd betrokken bij de aanschaf van applicaties, waardoor een nieuwe lijst  gezien de hoge werkdruk nog wel een tijd op zich zal laten wachten. 

 

Ook genoeg van
'Kun je even helpen ...' en 'Nu even geen tijd om ...'?

30
jaar ervaring

450

opdrachten uitgevoerd
500
professionals opgeleid

Al deze ervaring in één formule

 • Stap 1:   AVG-duiding van de organisatie
 • Stap 2:   Formuleren van eerste AVG-advies
 • Stap 3:   Aanmaken Privacy Manager account
 • Stap 4:   Reviewen vooringevuld register van verwerkingen
 • Stap 5:   Reviewen register van bestandssystemen (applicaties)
 • Stap 6:   Activeren en prioriteren AVG-activiteitenplanning
 • Stap 7:   Leveren bewijzen van uitvoering AVG-activiteitenplanning
 • Stap 8:   Controleren bewijzen van uitvoering AVG-activiteitenplanning

Kies voor planmatig, doel- en resultaatgericht werken

Hoe duid ik de AVG-context van mijn organisatie ?

Doorloop een viertal stappen om een eerste juridisch, organisatorisch en AVG-compliance inzicht te krijgen in de organisatie

Hoe formuleer ik mijn eerste AVG-advies?

Formuleer aan de hand van de AVG-context een advies ter voorkoming van voor de hand liggende ongelukken


Hoe review ik mijn Register van verwerkingen?

Beoordeel aan de hand van een zestal vragen de juistheid en compleetheid van geïdentificeerde en gekwalificeerde verwerkingen

Hoe review ik mijn register van bestandssystemen

Stel aan de hand van een zestal vragen vast welke applicaties worden ingezet bij welke verwerking en schat de mogelijke risico's hiervan in

Hoe prioriteer ik mijn AVG-activiteitenplanning

Rangschik aan de hand van de resultaten van stap 1 t/m stap 5 welke van de 57 uit te voeren AVG-activiteiten het eerst moeten worden uitgevoerd

Hoe controleer ik mijn AVG-activiteitenplanning

Volg aan de hand van de aangemaakte AVG-activiteitenplanning wie wanneer welke activiteit moet uitvoeren en of het bewijs is aangeleverd 

Charlotte Montagnon

Privacy Officer

Ik ben veel meer in controle

Sinds ik ben overgestapt naar de AVG-accountability aanpak van The Privacy Factory ben ik veel meer in controle. Dit komt vooral door het vooringevuld 'Register van verwerkingen' en de 'Privacyactiviteitenplanning'. Het register heeft mij ontzettend veel tijd bespaard, terwijl de planning (first things first) mij structuur biedt voor het beantwoorden van ad hoc vragen. Voor alles hoef ik mijn collega's niet meer lastig te vallen met vragen. Als ik een afspraak plan, kom ik met antwoorden en zelfs met ook voor hen interessante inzichten. 

€ 25,-
€ 17,-

eBook AVG in de praktijk

“Een belachelijk compleet en no-nonsense eBook voor privacy professionals die planmatig en doelgericht willen werken"

 • Het meest complete  'AVG How to' eBook voor Privacy Professionals 
 • Een ideaal plan van aanpak om in controle te zijn en te blijven
 • De aanpak om tegenwerking van collega's te voorkomen
 • Een blauwdruk van de uit te voeren stappen op weg naar AVG-accountability
 •     Met uitgewerkte voorbeelden van  verwerkingen
 •     Met voorbeelden van  bestandssystemen en IB-maatregelen
 •     Met voorbeelden van uitgewerkte AVG-activiteiten en hun bewijzen
 •     Met voorbeelden van feitelijk op te leveren bewijsmiddelen