Blogs

Blog

Lookalike Max Verstappen een schending van het portretrecht?

In commercials zijn vaak bekende personen te zien. Dit zijn meestal personen die in contractueel verband staan met de betreffende aanbieder van de commercial. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Zo wordt er ook wel eens gebruikgemaakt van een lookalike in een bepaalde commercial. Dit was het geval bij een commercial van Picnic waarin een lookalike van Max Verstappen te zien was. De vraag is of een dergelijke lookalike ook valt onder het portretrecht van Max Verstappen. De Hoge Raad heeft hier recentelijk een uitspraak over gedaan. In deze blog wordt deze uitspraak besproken.

Lees verder »
Blog

Machine learning en privacybescherming: gaan die wel samen?

Machine learning is overal tegenwoordig. Dit brengt ook vragen over onze privacy met zich mee. Het onlangs geïntroduceerde ‘federated learning’ kan daar wel eens verandering in gaan brengen. Bij federated learning worden er geen gegevens centraal verwerkt en opgeslagen. Hierdoor is federated learning een belangrijke vooruitgang ter bescherming van onze privacy.

Lees verder »
wet-open-overheid-gegevensbeschermingsrecht
Blog

Wet open overheid en het gegevensbeschermingsrecht onder de AVG

Veel overheidsinformatie is vrij beschikbaar voor publiek, om te gebruiken en te verspreiden. Sommige (overheids)informatie, zoals bijvoorbeeld privacygevoelige informatie, mag echter niet openbaar worden gemaakt. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) konden verzoeken worden ingediend om deze niet openbaar gemaakte informatie alsnog in te zien. Deze informatie moet dan worden openbaar gemaakt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn die zich tegen openbaarmaking verzetten. De Wob is echter per 1 mei 2022 komen te vervallen en vervangen door de Wet open overheid (Woo). Deze wet wordt beschouwd als een belangrijke stap naar een meer open overheid. In deze blog bespreken we kort de overgang naar deze nieuwe wetgeving en komt aan bod hoe de actieve openbaarmakingsplicht van Rijksorganisaties onder de Woo zich verhoudt tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees verder »
Blog

Augmented reality: Een handige technologie of een potentieel privacyrisico?

Augmented reality (AR) is de afgelopen jaren in een hoog tempo gegroeid. Het gebruik van AR-toepassingen brengt de verzameling van veel verschillende gegevens met zich mee. Hierdoor ontstaan verschillende problemen op het gebied van privacy en gegevensbescherming met betrekking tot zowel de gebruikers als de niet-gebruikers. In deze bijdrage zal aandacht worden besteed aan hoe AR werkt en wat daarbij de privacyrisico’s zijn.

Lees verder »
Blog

Big Brother op de werkvloer: mag dat zomaar?

Werkgevers maken soms gebruik van camera’s op de werkvloer. Cameratoezicht op (of rondom) het werk kan helpen om diefstal of materiële schade aan eigendommen te voorkomen. Maar is het plaatsen van camera’s op de werkvloer eigenlijk wel toegestaan? De privacy van werknemers en/of bezoekers kan namelijk in het gedrang komen. In deze blog bespreken wij de voorwaarden voor cameratoezicht op het werk. Ook besteden wij in deze blog kort aandacht aan het gebruik van slimme camera’s en nieuwe technologieën zoals gezichtsherkenning.

Lees verder »
Microtargeting-information-manipulation
Blog

Politieke microtargeting: op de grens van informeren en manipuleren

Wellicht heeft u advertenties van politieke partijen langs zien komen op sociale media tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Men noemt dit ook wel politieke microtargeting. Op dit moment is het nog legaal, maar als het aan de Europese privacytoezichthouder ligt komt hier zo snel mogelijk een verbod op. In deze blog wordt nader ingegaan op het fenomeen politieke microtargeting en waarom dit mogelijk onwenselijke gevolgen heeft voor de samenleving.

Lees verder »