The Privacy Manager

In één dag al bijna 60% AVG compliant

32 jaar

ervaring in de praktijk

450+

opdrachten uitgevoerd

600+

professionals opgeleid

20.000+

professionele connecties

Vooringevuld register van verwerkingen

Vooringevulde planning

van privacyactiviteiten

Voorstel bewijsvoering per privacyactiviteit

Koppeling applicaties met verwerkingen

Registers van verzoeken, klachten en datalekken

DPIA-context inclusief beveiligingsmaatregelen

Risicobeoordeling per verwerking/applicatie

Register van verwerkers met overeenkomsten

Register van ontvangers met wettelijke grondslag

Geloof jij het? Na één dag bijna 60% AVG-compliant!

JA!   Wel als je onze TPF-formule combineert met de Privacy Manager tool en je bereid bent zes eenvoudige vragen te beantwoorden.

  • In welke bedrijfssector ben je actief?
  • Wie geeft leiding aan het AVG-project?
  • Binnen welke termijn wil je compliant zijn?
  • Verwerk je gegevens van kinderen?
  • Verwerk je gegevens buiten de EER?
  • Neem je geautomatiseerde besluiten?

Het resultaat is een door de TPF-bibliotheek gevulde Privacy Manager die al voor bijna 60% AVG-compliant is.

1. Registers van verwerkingen en bestandssystemen

In de TPF-bibliotheek tref je 'verwerkingen' en 'bestandssystemen' gesorteerd per branche aan. Combineer je de formule en de tool, dan start je vanaf de eerste dag met gevulde registers.

Ben je Privacy Officer, dan zet je daarna samen met je materiedeskundigen enkel nog de puntjes op de i. De vraag is dus niet meer 'Kun je mij vertellen' maar 'Klopt dit'.

2. Privacy- en beveiligingsbeleid

Naast verwerkingen en bestandssystemen helpt de TPF-bibliotheek je ook met procedures. Voor bijna alle 57 AVG-activiteiten is er een procedure. Een aantal daarvan zijn aangevuld met template-documenten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 'Privacybeleid' en 'Informatiebeveiligingsbeleid'.

Ben je Privacy Officer, dan vul je de variabele velden in en geef je aan welke delen van het beleid ter realisatie zijn ingepland voor de betreffende planningsperiode. 

3. AVG-activiteitenplanning

Ja, er zit nog meer in de TPF-bibliotheek. Je vindt er ook 57 uitgewerkte privacyactiviteiten. Met behulp van de Privacy Manager kun jij iedere privacyactiviteit toewijzen aan een teamlid, inclusief start-/einddatum en het op te leveren bewijsmiddel. Het resultaat is een op naam gestelde AVG-activiteitenplanning. 

Ben je Privacy Officer, dan kun je met de AVG-activiteitenplanning de continuïteit van de naleving van de AVG beheren.

4. Controle AVG-activiteiten

Aan het einde van de AVG-compliance cyclus kun je afsluitend controleren of de geplande AVG-activiteiten tijdig, correct en volledig zijn uitgevoerd. Dit doe je door te controleren of het opgeleverde bewijsmiddel inhoudelijk afdoende is om de ingeplande privacyactiviteit als afgerond te kwalificeren.

Als Privacy Officer en/of Functionaris voor Gegevensbescherming kun je in een oogopslag zien waar de 'problemen' zijn om vervolgens te kijken wat eraan schort.

Michiel Beijer

Privacy Officer
Sevagram Zorgcentra

Een grote rol voor DE Privacy Manager

In de samenwerking met TPF heb ik als Privacy Officer van Sevagram Zorgcentra snel een flinke slag gemaakt om mijn AVG-taken planmatig en efficiënt in te vullen.

Hierbij speelt het inzetten van het Privacy Manager platform als tool om toezicht te houden op naleving van de AVG een grote rol. Daarnaast ben ik erg tevreden over de deskundige wijze waarop het TPF team kennis heeft overgedragen aan mij als Privacy Officer, de CISO en de FG van Sevagram Zorgcentra.

Een geheel vrijblijvende kennismaking?