Amsterdam + 31 20 242 0109 Urmond +31 43 20 505 02 info@theprivacyfactory.com

Privacyverklaring

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juni 2018. Beste bezoeker, Via deze Privacy- en Cookieverklaring willen wij u duidelijk maken dat wij de bescherming van uw persoonsgegevens waarmee wij als The Privacy Factory in aanraking komen, zeer serieus nemen. Om die reden verwerken en beveiligen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens op zorgvuldige wijze. Wij volgen daarbij het daartoe bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Middels deze verklaring willen wij u informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, bel of e-mail ons dan via The Privacy Factory: + 31 20 242 0109 of m.vrijhof@theprivacyfactory.com. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van overeenkomsten Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw informatieverzoeken over onze dienstverlening, uw inschrijving(en) op de door ons te houden evenementen en het verder beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van de daarbij horende verkoop- en marketingactiviteiten. Wij verwerken hiervoor uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, mogelijk financieel of fiscaal relevante gegevens alsmede de met u gevoerde correspondentie. Deze gegevens worden gebruikt om opvolging te kunnen geven op de door u gedane informatieverzoeken, inschrijvingen voor evenementen en aangegane opleidingsovereenkomst(en). Deze gegevens worden door ons bewaard gedurende de tijd nodig om aan uw informatieverzoeken te kunnen voldoen, onze diensten aan u te leveren en de met u aangegane overeenkomsten te kunnen nakomen, waarna deze, tenzij bij wet anders verplicht, worden vernietigd.

Klikgedrag en bezoekgegevens Wij verzamelen bezoekgegevens tijdens het gebruik van onze website. Hierbij moet u denken aan IP-adressen, de tijdstippen van gebruik en de door uw browser meegestuurde data. Dit doen wij om het gebruik van onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het optimaliseren van de gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Aan derden die deze gegevens voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken, worden ze niet ter beschikking gesteld.

Cookies Bezoekt u onze website dan plaatsen wij om verschillende redenen cookies op het voor dat bezoek gebruikte apparaat. Deze zijn functioneel of analytisch, terwijl andere uw surfgedrag volgen. Voor deze laatste vragen wij u uitdrukkelijk om toestemming.

Informatieverzoek of inschrijvingen Doet u een informatieverzoek of schrijft u zich in voor een opleiding of evenement, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om deze verzoeken of inschrijvingen op een behoorlijke wijze te kunnen afhandelen. Hierbij kan gedacht worden aan:
  • het delen van uw gegevens met de transportorganisatie die de af te leveren opleidingsdocumenten bij u aan huis bezorgt.
  • het ontvangen van de daarbij behorende betalingsgegevens via uw bank of creditcardmaatschappij.
Het gaat hier om uw naam, adres, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens, gegevens die wij nodig hebben om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en die wij tot zeven jaar (wettelijke bewaarplicht), nadat wij onze verplichting uit de met u gesloten overeenkomst zijn nagekomen, bewaren. Ook deze gegevens delen wij niet met derden.

Invulformulier Met de op onze website opgenomen invulformulieren kunt u ons o.a. benaderen voor het doen van informatieverzoeken en het inschrijven voor een van onze evenementen of opleidingen. Ook hiervoor vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en maken wij, indien van toepassing, gebruik van uw betalingsgegevens zoals aan ons verstrekt door uw bank of creditcardmaatschappij. Ook hier geldt weer dat wij deze informatie bewaren totdat u tevreden bent over de wijze waarop wij uw verwachtingen hebben ingelost, en in het geval van de nakoming van een met u afgesloten overeenkomst nog eens zeven jaar (de wettelijke bewaartermijn) langer.

Blog U kunt zich inschrijven voor onze Blog door het achterlaten van uw e-mailadres. Deze inschrijving is op ieder moment opzegbaar waardoor ook uw e-mailadres wordt verwijderd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden) Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor het leveren van onze dienst dan wel wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf melden met vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld.

Social media buttons In het kader van social media marketing staan er op verschillende pagina’s knoppen van Facebook, Twitter en LinkedIn. Doel hiervan is om de bezoeker van onze website de mogelijkheid te bieden om door het klikken op deze knoppen onze pagina’s te promoten of te delen. Wij raden u aan om alvorens dit te doen eerst de respectievelijke privacyverklaringen van Facebook, Twitter en LinkedIn te lezen om zodoende inzicht te krijgen in wat zij met uw persoonsgegevens doen.

GEBRUIK VAN COOKIES Wij maken gebruik van cookies, kleine bestandjes die via deze website worden meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen om u bij uw volgende bezoek direct te kunnen herkennen. Bij het eerste bezoek aan onze website krijgt u daarom van ons een melding met uitleg over de door ons gebruikte cookies en de mogelijkheid om aan te geven welke cookies op uw computer mogen worden achtergelaten. Bij uw volgende bezoek gaan wij er daarna vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het blijven gebruiken van de door u geaccordeerde cookies. Omdat wij ook gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven die ook cookies bij u achterlaten, raden wij u ten zeerste aan de door hen opgestelde privacyverklaringen te lezen.

Soorten cookies: Op onze website worden de volgende analytische en functionele cookies of soortgelijke technieken gebruikt:

Overzicht van cookies die wij gebruiken

Van Naam    Type     Doel
Hotjar __hssc         __hssrc    __hstc        _gac_UA-51401671-1         _gat         _ga         _gid         hubspotutk         mp_*         utm_params         Storage Session Storage Storage Storage Storage Storage Storage Storage Storage Analytic Analytic Analytic Analytic Analytic Analytic Analytic Analytic Analytic Analytic
The Privacy Factory _ga         _gid         _hjincludeInSample         euCookie        l Storage Storage Session Storage Analytic Analytic Functional Functional

Hotjar Wij maken gebruik van Hotjar om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar Hotjar en door Hotjar opgeslagen op servers in Europa. Hotjar gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Hiertoe hebben wij met Hotjar een verwerkersovereenkomst gesloten. Voor de door Hotjar gehanteerde cookie-bewaartermijnen wordt verwezen naar de Hotjar cookies tabel . Na afloop van de in deze tabel opgenomen termijnen kunnen deze gegevens niet meer worden uitgelezen. De verwerking van uw persoonsgegevens via Hotjar is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar, alsook haar verwerkersovereenkomst. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

In- en uitschakelen van cookies In uw browser (zie handleiding browser) kunt u aangeven dat u alleen cookies wenst te accepteren waarmee u instemt. Catch 22: Voor het optimaal functioneren van een website is het vaak nodig cookies te accepteren.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na de verloopdatum niet meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding browser).

Websites van derden Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze Privacy- en Cookieverklaring niet van toepassing is. Daarenboven achten wij het belangrijk om u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken.

BEVEILIGING Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Qua beveiliging hanteren wij logische, fysieke en organisatorische toegangsbeveiliging, aangevuld met Privacy Enhancing Technologies zoals encryptie, en Transport Layer Security (TLS) technologie, doelgebonden toegangsbeperkingen en het geografisch beperken van onze dataopslag tot landen binnen de Europese Unie.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Wij wijzen u er daarnaast ook op dat u het recht heeft uw klacht over onze verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daartoe kunt U contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING Net als vele andere organisaties zijn wij een dynamisch bedrijf en behouden wij ons het recht voor onze Privacy- en Cookieverklaring daar waar nodig daaraan aan te passen. Doen zich aanpassingen voor, dan zullen wij deze op onze website publiceren; reden waarom wij u aanraden regelmatig onze Privacy- en Cookieverklaring te raadplegen.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET Iedere relatie van The Privacy Factory heeft het recht om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien. Staan hier onjuistheden in, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Wilt u weten of wij persoonsgegevens van u hebben, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:
  • duidelijkheid verkrijgen over wat wij doen met welke persoonsgegevens;
  • Inzage verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben;
  • correctie laten uitvoeren op fouten in uw persoonsgegevens;
  • verwijderen van uw (verouderde) persoonsgegevens;
  • terugtrekken van door u eerder gegeven toestemming;
  • beperken van (bezwaar aantekenen tegen) bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent. Wij willen er zeker van zijn dat wij geen gegevens van een andere persoon aanpassen of wissen. Wilt u niet verder benaderd worden met informatie over ons bedrijf, dan kunt u ons dit melden via:

The Privacy Factory BV Mauritslaan 49 6129 EL Urmond

Share This

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten