live trainingen

AVG IN DE PRAKTIJK

ONLINE LIVE DPO-TRAINING

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

volledige opleiding | 6 modules

nu 25% KORTING

1. AVG-vogelvlucht
2. AVG-project
3. AVG-register
4. AVG-risicobeoordeling
5. AVG-accountability
6. AVG-DPIA
Bestel nu
Live DPO-training 6 modules

losse modules

AVG-VOGELVLUCHT

de Algemene verordening gegevensbescherming 

Tijdens deze live training krijg je
inzicht in het begrippenkader van de AVG

20 januari 2023
31 maart 2023

AVG-project 

AVG-voorONDERZOEK & aVG-activiteitenPLANNING

Tijdens deze 2-daagse live training leer je
hoe je een AVG-project uitvoert

27 januari en 3 februari 2023
7 april en 14 april 2023

AVG-register

verwerkingen identificeren en kwalificeren

Tijdens deze live training leer je hoe
je een register van verwerkingen opbouwt

10 februari 2023
21 april 2023

AVG-RISICOBEOORDELING

impact-analyse, kans-analyse & risicobeoordeling

Tijdens deze live training leer je hoe
je een risicobeoordeling uitvoert

2 december 2022
17 februari 2023

AVG-accountability

bewijsplanning, Initieel bewijs & procedureel bewijs

Tijdens deze live training leer je hoe
je AVG-compliance aantoont

9 december 2022
24 februari 2023

AVG-DPIA

pre-dpia, context-analyse, compliance-toets & restrisico

Tijdens deze live training leer je
hoe je een DPIA uitvoert

16 december 2022
3 maart 2023

TPF CERTIFICAAT (CTPP)

Heb je alle zes de LIVE AVG-modules gevolgd, dan kun je meedoen aan het DPO-examen. Hiertoe wordt een tweetal certificeringstoetsen afgenomen:


Theoretische toets (*)

Dit eerste deel van het DPO-examen toetst kennis omtrent de AVG meta-taal, de AVG-kernbegrippen en de negen AVG-kernvragen. Wij adviseren om ter voorbereiding van dit examen gebruik te maken van de TPF-MemoTrainer.


Praktijktoets 

Dit tweede deel van het DPO-examen toetst vaardigheden op vlak van het uitvoeren van een AVG-project, het bouwen van een register van verwerkingen en het uitvoeren van een risicobeoordeling en een DPIA.


(*) De leerstof voor de theoretische toets wordt aangeboden in de Engelse taal en is daarmee geschikt als voorbereiding voor het CIPP/E examen van de IAPP.