TPF Partners

In vrijheid verbonden

Work alone together

450+ van de door TPF opgeleide professionals werken in dit 'upcoming' vakgebied.

Ze doen dit bij zorginstellingen, gemeenten, provincies, ministeries, dienstverleners en in het bedrijfsleven.

Een aantal van hen is TPF-partner. Dit betekent dat wij opdrachten bijna altijd met een van hen uitvoeren.

TPF waakt over de methodische aanpak. De partner is verantwoordelijk voor de vakkundige uitvoering.

Privacy Consultant

specialisatie sport & bedrijfsleven

Privacy Consultant

specialisatie VVT - GGZ

Privacy Consultant

specialisatie bedrijfsleven