TPF Partners

In vrijheid verbonden

Work alone together

450+ van de door TPF opgeleide professionals werken in dit 'upcoming' vakgebied.

Ze doen dit bij zorginstellingen, gemeenten, provincies, ministeries, dienstverleners en in het bedrijfsleven.

Een aantal van hen is TPF-partner. Dit betekent dat wij opdrachten bijna altijd met een van hen uitvoeren.

TPF waakt over de methodische aanpak. De partner is verantwoordelijk voor de vakkundige uitvoering.

Stefaan Andries

Privacy Consultant

specialisatie sport & bedrijfsleven

Ed Sparnaaij

Privacy Consultant

specialisatie VVT - GGZ