Tekort aan Privacy Professionals?
28 september 2023 

Tekort aan Privacy Professionals?

De groeiende digitalisering doet de vraag naar privacy professionals steeds verder stijgen. Bedrijven, gemeenten en overheden hebben dringend behoefte aan deze experts om de toenemende uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming het hoofd te bieden. Een tekort aan privacy professionals impliceert het ontbreken van privacy compliance en dus grote financiële en commerciële risico’s.  Echter, het vinden van gekwalificeerde kandidaten blijkt een uitdaging op zich te zijn. Deze blog onderzoekt de obstakels waarmee organisaties worden geconfronteerd.

Een gebrek aan investering in privacy
Voordat we dieper ingaan op een mogelijke oplossing, is het belangrijk om het onderliggende probleem te benadrukken. In de afgelopen jaren hebben zowel overheden als het bedrijfsleven te weinig geïnvesteerd in het opleiden en bijscholen van privacy professionals. Deze onderinvestering is deels toe te schrijven aan het feit dat het bij veel organisaties ook niet echt op de prioriteitenlijst stond.  Een tweede factor is de impact van de COVID-19-pandemie, die de prioriteiten van veel organisaties heeft veranderd en hun middelen heeft ingekrompen. Hierdoor is het tekort aan privacy experts verder vergroot.

Een mogelijke oplossing
Omscholing is een alternatieve manier om aan goed getrainde, ervaren privacy professionals te komen. In co-creatie selecteren wij geschikte kandidaten die wij vervolgens via een leerwerktraject van 6 maanden opleiden tot privacy professional. Van die 6 maanden zijn 2 maanden bestemd voor training en 4 maanden voor het onder begeleiding uitvoeren van een werkopdracht bij de opdrachtgever. Dit traject biedt niet alleen een oplossing voor het huidige tekort aan privacy professionals, maar zorgt er ook voor dat deelnemers waardevolle vaardigheden en kennis ontwikkelen in een snel groeiend vakgebied.
Wij hebben deze aanpak al met succes geïmplementeerd bij verschillende grote consulting organisaties. Voor deze organisaties zijn wij uitgegroeid tot een belangrijke partner in de markt. In samenwerking met het UWV hebben wij, recent nog, in slechts enkele weken tijd geschikte kandidaten aangeboden, die na een zorgvuldige selectie, gedaan samen met de opdrachtgever, zijn toegelaten tot de training en de werkopdracht. Dit proces vormt een unieke kans voor werkzoekenden om hun carrière een nieuwe richting te geven en voor werkgevers om hun openstaande privacyvacatures in te vullen.

Een leerwerktraject met maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het omscholingsprogramma is niet alleen een slimme zakelijke zet, maar heeft ook een diepgaand maatschappelijk effect. Het is een leerwerktraject dat werkzoekenden de kans biedt om waardevolle vaardigheden te verwerven en aan het werk te gaan in een veld met een groeiende vraag. Dit past in het kader van Corporate Social Responsibility (CSR), waarbij bedrijven hun rol in de samenleving erkennen en proactief bijdragen aan positieve veranderingen.

Conclusie
In een tijd waarin organisaties worstelen met het invullen van vacatures voor privacy professionals, bieden wij een verfrissende oplossing. Met onze bewezen track record in het omscholen van werkzoekenden tot privacy professionals, kunnen wij organisaties helpen om aan de groeiende vraag naar expertise op het gebied van gegevensbescherming te voldoen. Het is een win-win situatie waarbij zowel werkgevers als werkzoekenden profiteren van dit innovatieve leerwerktraject.
The Privacy Factory International kan uw organisatie helpen bij het invullen van uw vacatures voor privacy professionals en bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde aanpak van deze uitdaging. Samen kunnen we de kloof dichten tussen vraag en aanbod op het gebied van privacy expertise.


Over de schrijver
Reactie plaatsen